Oplatí sa investícia do tepelného čerpadla? Komplexná analýza nákladov a prínosov

Oplatí sa investícia do tepelného čerpadla? Komplexná analýza nákladov a prínosov

Keďže náklady na energiu neustále rastú, mnohí majitelia domov sa obracajú na tepelné čerpadlá ako na nákladovo a energeticky efektívnu alternatívu k tradičným systémom vykurovania a chladenia. Oplatí sa však investovať do tepelného čerpadla? V tejto komplexnej analýze nákladov a prínosov preskúmame výhody a nevýhody tepelných čerpadiel a porovnáme ich počiatočné náklady na inštaláciu, energetickú účinnosť a dlhodobé úspory v porovnaní s tradičnými systémami vykurovania a chladenia. Bližšie sa pozrieme aj na vplyv tepelných čerpadiel na životné prostredie a na to, ako ti môžu pomôcť znížiť uhlíkovú stopu. Oplatí sa teda investovať do tepelného čerpadla? Poďme to zistiť.

 

  • Úvod do tepelných čerpadiel

Tepelné čerpadlá sú zariadenia, ktoré využívajú teplo z prírodného prostredia (zeme, vody alebo vzduchu) na vykurovanie a chladenie domov a budov. Tepelné čerpadlá sú považované za energeticky efektívnejšie ako tradičné kúrenie a chladenie, pretože nepotrebujú spaľovanie fosílnych palív, čím sa znižujú emisie skleníkových plynov a prispieva sa k ochrane životného prostredia. A nie len to. Plynu sa postupne zbavujeme všetci. Je to fosílne palivo, za ktoré sa bude v budúcnosti platiť uhlíková / zelená daň.

  • Čo je to analýza nákladov a prínosov?

Analýza nákladov a prínosov (anglicky Cost-Benefit Analysis) je proces, ktorý sa používa na porovnanie nákladov a prínosov rôznych možností alebo projektov. Cieľom analýzy je určiť, či je daný projekt alebo investícia efektívna a či sa oplatí realizovať. V prípade tepelných čerpadiel sa analýza nákladov a prínosov používa na porovnanie nákladov na inštaláciu tepelného čerpadla s úsporami na energiách a ďalšími prínosmi.

Pri tepelkách ste sa určite stretli so skratkou COP. COP alebo aj SCOP je údaj, ktorý Vám hovorí aký výkon energie potrebuje tepelné čerpadlo aby z neho mohlo spraviť teplo alebo chlad.

Príklad: Do domu potrebujeme dostať 16 kW tepla. Elektrokotol ti zhltne 16 kW elektriny aby mohol dodať 16 kW tepla. Tepelko s COP 4 ti zoberie len 4 kW energie aby mohlo dodať 16 kW tepla. 16 / 4 = 4.

  • Výpočet návratnosti investície do tepelného čerpadla

Hoci sú počiatočné náklady na tepelné čerpadlá vysoké, tepelné čerpadlá môžu priniesť dlhodobé úspory na energiách, čo znamená, že sa investícia do tepelného čerpadla môže dlhodobo oplatiť. Pri výpočte návratnosti investície do tepelného čerpadla je potrebné zvážiť niekoľko faktorov, ako sú cena energie, veľkosť a výkon tepelného čerpadla a ďalšie faktory.

Ale poslúži nám aj tento príklad. Uvádzame aktuálne ceny energií (február 2023).

  • Dom, kde bývajú 2 dospelí a 2 deti. Približná tepelná strata 6kW

Do takéhoto štandardného domu sme navrhli splitové čerpadlo vzduch-voda od spoločnosti Viessmann Vitocal 100-S 8kW.

Investícia
Predpokladané investičné náklady na tepelné čerpadlo pri porovnaní s kondenzačným plynovým kotlom:

Položka

Viessmann Vitocal 100
(€ bez DPH)
Plynový kondenzačný kotol
(€ bez DPH)
Technológia 6 151 2 300
Montáž kotolne, uvedenie do prevádzky 1200 1200
Prípojka 0 1280
Komín 0 500
Spolu 7351 5280
Rozdiel v cene 2071  

 

V cene tepelného čerpadla je už zahrnutá aj 300 litrová nádrž na teplú úžitkovú vodu. Chýbajú tam však veci ako sú prepojovací materiál, fitingy, kolienka či spojky. Je to preto, že každý dom je inak pripravený. Niekto už má prípravu na tepelné čerpadlo a niekto nie. Niekde potrebujeme potiahnuť 2 metre medi a niekde 10 metrov. Preto je ideálne pred montážou aby sme prišli na obhliadku a odborne zhodnotili skutový stav. Vyhneš sa tak navýšeniu ceny. Aj keď je pravda, že toto nie je pravidlo. Veľa krát aj prídeme na obhliadku ale počas inštalácie sa vyskytne nejaká neželná situácia. Vtedy informujeme zákazníka a otvorene komunikujeme možnosti ako to spraviť čo najlepšie a čo najúspornejšie.

Prejdime ale k samotnej prevádzke, tu už to začne byť zaujímavé.

Prevádzka
Predpokladané prevádzkové náklady na tepelné čerpadlo pri porovnaní s plynovým kondenzačným kotlom:

Položka

Viessmann Vitocal 100
(€ bez DPH)
Plynový kondenzačný kotol
(€ bez DPH)
Spotreba tepla pre vykurovanie 
12 300 kWh
377,18 665,36
Spotreba tepla pre prípravu
teplej vody 5 000kWh
178 271,23
Spotreba el. energie pre
spotrebiče v dome 4 000 kWh
423,80 711,98
Paušálne platby za elektrinu 220,38 80,52
Paušálna platba za plyn 0 169,52
Spolu 1199,39 1898,61
Rozdiel -699,22  

 

  • Návratnosť

Prevádzkou tepelného čerpadla ušetríte za rok takmer 700,- € oproti plynovému vykurovaniu. Náklady na zakúpenie tepelného čerpadla sa vám vrátia už za 3-5 rokov.

Pri plánovanej životnosti tepelného čerpadla 15 rokov tak získate za toto obdobie do svojho rozpočtu až 7000,- €.

Pokiaľ budeš brať obstaranie tepelného čerpadla ako investíciu, tak potom počítaj s ročným výnosom okolo 20%.

  • Záver: Stojí za to investovať do tepelného čerpadla?

Investícia do tepelného čerpadla má mnoho výhod, ako sú úspory na energiách a ochrana životného prostredia. Modelový príklad je len jeden z mnohých. Je dôležité zvážiť všetky faktory, ako sú veľkosť a výkon tepelného čerpadla, náklady na inštaláciu, úspory na energiách a ďalšie faktory, aby si mohol/mohla urobiť informované rozhodnutie. Ale ak hľadáš energeticky efektívnejšiu alternatívu k tradičným systémom kúrenia a chladenia, tepelné čerpadlo je pre teba jasnou voľbou.

A to nie len z neistej budúcnosti.