Intenzívna zelená strecha

  • Výška substrátu od 20 cm
  • Umelé zvlažovanie nutné
  • Takmer neobmedzený výber rastlín
  • Požiadavky na údržbu
  • Druhotne využiteľná plocha-trávník

 

Sklon strechy: 0 - 5°
Separačné f.PE 02 0,2 kg/m2
Ochranná textília W600 4,6 kg/m2 
 Element WSP 75 21,0 kg/m2 
Filtračná tkanina 0,2 kg/m2
Substrát R-I, hrúbka 20 cm 260,0 kg/m2
 Vegetácia podľa FLL 20,0 kg/m2
Váha spolu ca. 305,0 kg/m2

 

Výška skladby 28 cm
Akumulácia vody 115 l/m2

Intenzívna zelená strecha

Intenzívna zelená strecha
Dohodnúť stretnutie