Prieskum novej vlny technológií solárnych panelov.

Prieskum novej vlny technológií solárnych panelov.

Fotovoltické panely. Ak sa bavíme o fotovoltike, každému napadne ako prvé práve panely. Je to znak celej zostavy. Je tomu však tak? Sú panely „to“ najhlavnejšie na celej inštalácii? Odpoveď je nie, ale sú veľmi dôležitou súčasťou celku. Sú ako tehly keď staviate dom. Je to základný kameň a tak ich treba brať. Dnes si napíšeme trošku viac o tomto prvku.

Fotovoltické (PV) panely, známe aj ako solárne panely, sú na čele revolúcie v oblasti obnoviteľnej energie. Tieto zariadenia, ktoré premieňajú slnečné svetlo na elektrickú energiu, ponúkajú udržateľnú alternatívu k fosílnym palivám a hrajú kľúčovú úlohu v boji proti klimatickým zmenám. Existuje niekoľko rôznych technológií fotovoltických panelov, pričom každá má svoje vlastné výhody a nevýhody. V tomto článku sa zameriame na porovnanie týchto technológií a preskúmame rôzne možnosti dostupné na trhu.

 

1. Kryštalický kremík (c-Si)

Najbežnejšou technológiou fotovoltických panelov je kryštalický kremík (c-Si), ktorý sa delí na dva hlavné typy: monokryštalický (mono-Si) a polykryštalický (poly-Si) kremík.

  • Monokryštalický kremík (mono-Si) je vyrábaný z jedného kryštálu kremíku, čo mu dáva charakteristickú čiernu farbu a zabezpečuje vyššiu účinnosť konverzie energie, ktorá môže dosahovať až 22%. Tieto panely sú však drahšie kvôli zložitejšiemu výrobnému procesu.
  • Polykryštalický kremík (poly-Si) vzniká zlievaním viacerých kremíkových kryštálov, čo vedie k nižšej účinnosti, zvyčajne okolo 15-17%, ale aj nižším výrobným nákladom. Tieto panely sú ľahšie rozpoznateľné vďaka svojej modrej farbe.

 

2. Tenkovrstvové solárne panely (TFSP)

Alternatívou k kryštalickému kremíku sú tenkovrstvové solárne panely (TFSP), ktoré sa vyrábajú nanesením jednej alebo viacerých vrstiev fotovoltického materiálu na substrát. Tieto panely sú flexibilnejšie a ľahšie než ich kryštalické protipóly, čo umožňuje ich použitie na rôznych povrchoch. Existujú tri hlavné typy TFSP:

  • Kadmium-telurid (CdTe) je najrozšírenejší typ tenkovrstvových panelov, s účinnosťou okolo 10-12%. Je cenovo dostupnejší, ale používanie kadmia vyvoláva obavy z hľadiska životného prostredia.
  • Medeno-indium-galium-selenid (CIGS) panely ponúkajú lepšiu účinnosť, približne 12-14%, a sú menej toxické než CdTe panely. Ich výroba je však náročnejšia a drahšia.
  • Amorfný kremík (a-Si) je menej účinný (okolo 6-8%) ale flexibilnejší variant, čo ho činí vhodným pre použitie v spotrebnej elektronike a na nestandardných povrchoch.

 

3. Perovskitové solárne panely

Perovskitové solárne panely sú na vzostupe vďaka ich vysokému potenciálu účinnosti a nízkym výrobným nákladom. Využívajú novú triedu materiálov, ktoré môžu efektívne absorbovať svetlo a sú výrazne lacnejšie na výrobu než tradičné materiály. Aktuálne dosahujú účinnosť okolo 20-25%, ale ich dlhodobá stabilita a otázky týkajúce sa životného prostredia sú stále predmetom výskumu.

 

4. TOP CON

TopCon alebo Tunnel Oxide Passivated Contacts je technológia, ktorá používa tenkú vrstvu oxidu na pasiváciu povrchov solárnych článkov. Táto vrstva znižuje rekombináciu nosičov náboja, a tým zvyšuje celkovú účinnosť premeny slnečnej energie na elektrickú oproti starším panelom s technológiou PERC. Vďaka využitiu kremíka typu N (TopCon) ponúkajú tieto články množstvo výhod, vrátane nižšej citlivosti na degradáciu spôsobené svetlom a lepších teplotných koeficientov, čo prispieva k vyššiemu výkonu a dlhšej životnosti. Nevýhodou je cena.

 

Porovnanie a výber

Pri výbere fotovoltických panelov je dôležité zvážiť viacero faktorov, vrátane účinnosti, ceny, životnosti a environmentálneho dopadu. Monokryštalické panely ponúkajú najvyššiu účinnosť a estetický vzhľad, ale za vyššiu cenu. Tenkovrstvové panely sú flexibilnejšie a lacnejšie, ale s nižšou účinnosťou. Perovskitové panely predstavujú sľubnú budúcnosť s vysokou účinnosťou a potenciálne nižšími nákladmi, hoci ich komerčné využitie je ešte v začiatočných fázach.

Výber správnej technológie závisí od konkrétnych potrieb a podmienok miesta inštalácie. Pri rozhodovaní je tiež dôležité zvážiť lokálne podmienky, ako sú slnečné žiarenie, teplota a dostupný priestor, pretože tieto faktory môžu výrazne ovplyvniť výkonnosť a efektivitu fotovoltických systémov.

Vstup do sveta fotovoltiky je vzrušujúci krok k udržateľnejšej budúcnosti. S rastúcim výberom technológií a zlepšovaním výrobných procesov sa solárna energia stáva čoraz dostupnejšou a efektívnejšou možnosťou pre jednotlivcov aj podniky, ktorí hľadajú zelené riešenia svojich energetických potrieb.

 

TRH

Na trhu môžeme vidieť veľmi veľa výrobcov, fakt od výmyslu sveta. Čo je ale pre nás podstatné, musia tieto panely spĺňať najprísnejšie kritériá Európskej únie. Musia spĺňať bezpečnostné kritériá a musia spĺňať resp. napĺňať svoju garanciu či lineárneho výkonu tak aj záruky mechanického poškodenia. Ak ideme do najlacnejších panelov, očividne si firma ukrajuje zo svojej obchodnej marže. Toto je prvý indikátor, aby sme sa mali na pozore. Pretože takáto firma môže veľmi ľahko skrachovať a my to už za vás nebudeme vedieť vy-reklamovať. Ďaľšou vecou sú zaťažové testy. Je rozdiel, pokiaľ sa robia testy takpovediac na ostro alebo v laboratórnych podmienkach. 

Takisto je dôležité si preverovať aké staré sú panely a odkiaľ prišli. Aj rovnaká značka panelov má rôznu akosť. Stalo sa nám, že od prevereného dodávateľa prišla iná akosť než na akú sme sa dohodli. Celá zásielka panelov bola prehnutá ako banán. V tom prípade nám neostávalo nič iné, len vymeniť celý kamión. 

 

Sebestační a preverení dodávatelia. 

Vy sa v spleti a vo výbere panelov nepotrebujete vyznať. My to robíme denne, takisto preverujeme jednotlivé panely a dodávateľov. Vyberáme panely od TIER 1 výrobcov. Panely držíme v tme. Keďže panel začína vyrábať vždy, keď sa k nemu dostane svetlo a nemusí byť ani zapojený. Tj. od toho okamihu beží a keď má niekto rok na sklade panely, panel by mal minimálne 25 rokov držať svoj lineárny výkon na úrovni 80%, vy z neho dostanete už len 24 rokov. Aj keď samozrejme tá životnosť je omnoho, omnoho dlhšia. 

 

Ak vás táto problematika zaujíma viac, neváhajte sa nám ozvať na info@sebestacni.com