Extenzívna zelená strecha

  • Nízka hrúbka cca od 8cm
  • Nízka váha na m2
  • Bez umelého zavlažovania
  • Obmedzenejší výber rastlín
  • Nízke realizačné náklady
  • Nenáročné na ošetrovanie

 

Sklon strechy: 1 - 5°
Separačné f.PE 02 0,2 kg/m2
 SDF - Rohož 1,0 kg/m2
Substrát R-E, hrúbka 8 cm 100,0 kg/m2
 Vegetácia podľa FLL 10,0 kg/m2
Váha spolu ca. 111,0 kg/m2

 

Výška skladby 10 cm
Akumulácia vody 38 l/m2

Extenzívna zelená strecha

Extenzívna zelená strecha
Dohodnúť stretnutie