Čo vieme o nových dotáciách „Zelená domácnostiam?“

Čo vieme o nových dotáciách „Zelená domácnostiam?“

Bola to už aj trošku hanba, keďže sme boli jediná krajina v Európskej únie, ktorá bola nejaké obdobie úplne bez dotácií. Zároveň musíme povedať pravdu, že za posledné roky sa dotácie nedvíhali, aj keď materiál alebo samotné produkty každým rokom stúpali na cene o 8 až 15%. A to tu nespomíname samotnú infláciu alebo dvíhanie platov kvalifikovaným montérom.

Po polročnom čakaní na Godota sa Slovensko dočkalo dotácií, ktoré v celej svojej histórii neboli tak štedré ako dnes.

V každom prípade musíme napísať, že nás dotácie príjemne prekvapili. Stále to mohlo byť aj horšie. Aby sme ale neboli len negativisti, v novom projekte Zelená domácnostiam je v banku cez 151 miliónov € z Programu Slovensko. A to je najväčšia suma v celej histórii.

Zvýšenie maximálnej výšky dotácie.

Maximálne môže rodinný dom získať 2 300 € na slnečné kolektory4 370 € na tepelné čerpadlo4 025 € na fotovoltické panely.

Zvýhodnenie 15% pre domácnosti, sa týka tých, ktorí žijú  v oblastiach s riadením kvality ovzdušia (obce s rizikovým stupňom 3). Viď. nižšie.

Fotovoltické panely – zmeny

Pri fotovoltických paneloch zostáva základný podporovaný výkon do 3 kW, podporiť ale bude možné aj inštalovaný výkon až do 7 kW v prípade, že má domácnosť za rok vyššiu ročnú spotrebu elektriny ako 3 000 kWh. Stačí ak nahráme do systému faktúru z predchádzajúceho roku.

Rozšírený okruh žiadateľov o dotáciu

Okrem vlastníkov nehnuteľností, ktoré sú v katastri evidované ako rodinné domy a rozostavané rodinné domy, budú môcť o dotácie požiadať aj vlastníci budov, ktoré nie sú na listoch vlastníctva zapísané ako rodinné domy, napríklad rekreačná chata alebo záhradná chata, ale zároveň slúžia na rodinné bývanie a žiadateľ má v nich trvalý pobyt.

O dotácie budú môcť žiadať obyvatelia celého Slovenska, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja.

Rodinné domy

 

Zdroj energie

Bez zvýhodnenia:

Dotácia na

1 kW inštalovaného výkonu / Maximálna výška dotácie

Zvýhodnenie +15%:

Dotácia na

1 kW inštalovaného výkonu / Maximálna výška dotácie

Slnečné kolektory 500 €/kW / 2 000€ 575 €/kW / 2 300€
Tepelné čerpadlá 380 €/kW / 3 800€ 437 €/kW / 4 370€
Fotovoltické panely 500 €/kW / 3 500 € 575 €/kW / 4 025€

 

Po novom môžu už aj bytové domy žiadať o dotácie aj na fotovoltické panely a tepelné čerpadlá.

 

Bytové domy

 

Zdroj energie

Bez zvýhodnenia:

Dotácia na

1 kW inštalovaného výkonu / Maximálna výška dotácie

Zvýhodnenie +15%:

Dotácia na

1 kW inštalovaného výkonu / Maximálna výška dotácie

Slnečné kolektory 500 €/kW / max 1 kW na byt 575 €/kW / max 1 kW na byt
Tepelné čerpadlá 380 €/kW /max 5 kW na byt 437 €/kW / max 5 kW na byt
Fotovoltické panely 500 €/kW /max 1 kW na byt 575 €/kW / max 1 kW na byt

 

Systém dotácií bude fungovať tak, že kto sa skôr prihlási, skôr dostane poukážku na dotáciu, až do vyčerpania prostriedkov určených na projekt. Žiadosť musí byť vyplnená správne, inak si poukážku nebudete môcť uplatniť.

Z toho dôvodu je potrebné si pred vypĺňaním žiadosti overiť, či spĺňate podmienky na získanie podpory. Toto ale my všetko vyriešime za vás.

Ak by sme si spravili modelový príklad ako funguje návratnosť do fotovoltiky s novými dotáciami.

 

Návratnosť FVE s novými dotáciami:

7kWp FVE za cca 5000 € vrátane dotácie. Z toho je dotácia 500€/1kWp = 4025€ pokiaľ bývate v oblasti s riadením kvality ovzdušia.

Ročná výroba cca 8MWh.

Priama spotreba cca 3 MWh = úspora 3 x 170 € = 510 €

Virtuálna batéria = úspora 5 x 100€ – 36€ = 464 €. (-36 € je ročný náklad na virtuálnu batériu)

Spolu úspora 974€.

Návratnosť cca 5 rokov. Ak veríme tomu, že v celej životnosti fotovoltiky cca 30 rokov ani raz nestúpne cena elektriny. Čím viac sa platí za elektrinu, tým je návratnosť rýchlejšia.

Možné riziká: distribúcia nedá rezervovanú kapacitu. Preto ak chcete alebo rozmýšľate nad fotovoltikou, nikdy nebol lepší čas na ňu ako je dnes. A čím skôr to vyriešite, tým je väčšia pravdepodobnosť, že dotácia ale aj rezervovaná kapacita bude.

 

Ozvite sa nám. 

info@sebestacni.com

+421 948 656 461 

 

Obce s rizikovým stupňom 3


Vymedzenie oblastí riadenia kvality ovzdušia na rok 2022

Oblasti riadenia kvality ovzdušia (ORKO) sa navrhujú s cieľom identifikovať lokality, kam je potrebné prioritne zamerať opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia.

Opatreniami na zlepšenie kvality ovzdušia je potrebné pokryť čo najväčšiu časť územia, kde sa môžu vyskytovať vysoké koncentrácie znečisťujúcich látok.

Keďže monitorovacie stanice nemôžu svojím meraním pokryť celú krajinu s tak členitým terénom, ako Slovensko má,  je potrebné vymedziť ORKO nielen tam, kde  sa zistilo znečistenie prekračujúce  limitné hodnoty alebo cieľové hodnoty niektorej znečisťujúcej látky na základe merania (zohľadňujú sa najmenej ostatné 3 roky), ale do ORKO treba zahrnúť aj rizikové oblasti, kde zhoršená kvalita ovzdušia vychádza na základe modelovania.

Poznámka: ORKO  vymedzené na základe matematického modelovania  boli  určené (na základe metodiky a jej aktualizácie) ako rizikové oblasti, kde nadmerné znečistenia ovzdušia vychádza z vysokých emisií z lokálneho vykurovania  najmä tuhým palivom (biomasou a uhlím) a na základe zhoršených rozptylových podmienok

Zoznam rizikových obcí pre rok 2023 navrhnutý podľa Metódy integrovaného posúdenia.

Zóna Bratislavský  kraj

Územie Bratislavského kraja bez aglomerácia Bratislava.
V zóne neboli pre rok 2022 vymedzené oblasti riadenia kvality ovzdušia na základe monitorovania.

ORKO  vymedzené na základe matematického modelovania

Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Malacky Obec/mesto Marianka PM10, PM2,5, BaP

 

Zóna Trnavský kraj

V zóne neboli pre rok 2022 vymedzené oblasti riadenia kvality ovzdušia na základe monitorovania.

 

ORKO  vymedzené na základe matematického modelovania

 

 

Okres

Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Dunajská Streda Obec/mesto

Blahová

Okoč

Veľký Meder

Zlaté Klasy

PM10, PM2,5, BaP
Galanta Obec/mesto Jelka Šoporňa PM10, PM2,5, BaP
Hlohovec Obec/mesto

Jalšové

Koplotovce

Sasinkovo PM10, PM2,5, BaP
Piešťany Obec/mesto

Prašník

Ratnovce

Sokolovce

Drahovce

PM10, PM2,5, BaP
Senica Obec/mesto

Borský Mikuláš

Podbranč

Šaštín-Stráže PM10, PM2,5, BaP
Trnava Obec/mesto Dechtice   PM10, PM2,5, BaP

 

Zóna  Trenčiansky kraj

 

ORKO vymedzené na základe merania v rokoch 2019 – 2021 

 

Okres

Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Prievidza Mesto BaP

 

ORKO vymedzené na základe matematického modelovania

 

Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Trenčín Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Partizánske Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Prievidza Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Považská Bystrica Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Púchov Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Ilava Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Myjava Celý okres PM10, PM2,5, BaP

Bánovce

nad Bebravou

Obec/mesto

Dežerice

Dolné Naštice

Krásna Ves

Kšinná

Malá Hradná

Pečeňany

Prusy

Ruskovce

Šišov

Veľké Držkovce

Veľké Hoste

Zlatníky

Žitná-Radiša

PM10, PM2,5, BaP

Nové Mesto

nad Váhom

Obec/mesto

Bošáca

Bzince pod Javorinou

Čachtice

Kočovce

Lubina

Moravské Lieskové

Nová Bošáca

Podolie

Stará Turá

PM10, PM2,5, BaP

 

Zóna Nitriansky  kraj

V zóne neboli pre rok 2022 vymedzené oblasti riadenia kvality ovzdušia na základe monitorovania.

 

ORKO  vymedzené na základe matematického modelovania

 

Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Komárno Obec/mesto

Hurbanovo

Kolárovo

Komárno

Nesvady

PM10, PM2,5, BaP
Levice Obec/mesto

Bielovce

Čaka

Čata

Demandice

Dolné Semerovce

Farná

Horné Semerovce

Hronovce

Ipeľský Sokolec

Jabloňovce

Kubáňovo

Kukučínov

Levice

Lontov

Málaš

Nýrovce

Pastovce

Plášťovce

Plavé Vozokany

Pohronský Ruskov

Pukanec

Rybník

Sazdice

Sikenica

Šahy

Tekovské Lužany

Veľké Ludince

Veľké Turovce

Vyškovce nad Ipľom

Želiezovce

PM10, PM2,5, BaP
Nitra Obec/mesto Cabaj-Čápor Vráble PM10, PM2,5, BaP
Nové Zámky Obec/mesto

Bajtava

Bíňa

Gbelce

Chľaba

Kamenica nad Hronom

Kolta

Leľa

Malé Kosihy

Salka

Šurany

Zemné

PM10, PM2,5, BaP
Šaľa Obec/mesto

Neded

Selice

Vlčany PM10, PM2,5, BaP
Topoľčany Obec/mesto

Krušovce

Prašice

Súlovce PM10, PM2,5, BaP
Zlaté Moravce Obec/mesto

Hostie

Jedľové Kostoľany

Tekovské Nemce

Topoľčianky

Velčice

Zlaté Moravce

Žitavany

PM10, PM2,5, BaP

 

Zóna  Žilinský  kraj

 

ORKO vymedzené na základe merania v rokoch 2019 – 2021

 

Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Martin Územie mesta Martin a Vrútky PM2,5
Ružomberok Územie mesta Ružomberok a obce Likavka BaP
Žilina Územie mesta Žilina BaP

ORKO vymedzené na základe matematického modelovania

Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Bytča Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Čadca Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Dolný Kubín Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Kysucké Nové Mesto Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Liptovský Mikuláš Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Martin Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Námestovo Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Ružomberok Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Tvrdošín Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Žilina Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Turčianske Teplice Obec/mesto

Abramová

Háj

Horná Štubňa

Jazernica

Mošovce

Sklené

Slovenské Pravno

Turčianske Teplice

PM10, PM2,5, BaP

 

Zóna  Banskobystrický  kraj

 

ORKO vymedzené na základe merania v rokoch 2019 – 2021

 

Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Revúca Územie mesta Jelšava a obcí Lubeník, Chyžné, Magnezitovce, Mokrá Lúka, Revúcka Lehota PM10, PM2,5, BaP
Banská Bystrica Územie mesta Banská Bystrica PM10, BaP
Žarnovica Územie mesta Žarnovica BaP

 

ORKO vymedzené na základe matematického modelovania

 

Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Banská Bystrica Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Brezno Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Detva Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Lučenec Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Poltár Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Revúca Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Rimavská Sobota Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Žarnovica Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Žiar nad Hronom Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Banská Štiavnica Obec/mesto

Banská Belá

Banská Štiavnica

Podhorie

 

Prenčov

Svätý Anton

PM10, PM2,5, BaP
Krupina Obec/mesto

Bzovík

Hontianske Nemce

 

Krupina

Sebechleby

PM10, PM2,5, BaP
Veľký Krtíš Obec/mesto

Bušince

Čeláre

Dolná Strehová

Hrušov

Chrastince

Koláre

Kováčovce

Ľuboriečka

Malá Čalomija

Modrý Kameň

Obeckov

Olováry

 

Pôtor

Príbelce

Sklabiná

Slovenské Ďarmoty

Stredné Plachtince

Veľké Zlievce

Veľký Krtíš

Vinica

Vrbovka

Záhorce

Želovce

PM10, PM2,5, BaP
Zvolen Obec/mesto

Dobrá Niva

Kováčová

Očová

Pliešovce

Sása

 

Sielnica

Sliač

Zvolen

Zvolenská Slatina

PM10, PM2,5, BaP

 

Zóna  Prešovský  kraj

V zóne neboli pre rok 2022 vymedzené oblasti riadenia kvality ovzdušia na základe monitorovania.

 

ORKO  vymedzené na základe matematického modelovania

 

Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Bardejov Obec/mesto

Bardejov

Gerlachov

Kľušov

Koprivnica

Kurov

Lenartov

Lukov

Malcov

Snakov

PM10, PM2,5, BaP
Humenné Obec/mesto

Humenné

Kamenica nad Cirochou

Košarovce

Ľubiša

Lukačovce

Papín

Rokytov pri Humennom

Udavské

Veľopolie

PM10, PM2,5, BaP
Kežmarok Obec/mesto

Krížová Ves

Lendak

Ľubica

Matiašovce

Rakúsy

Spišská Belá

Veľká Lomnica

Výborná

PM10, PM2,5, BaP
Levoča Obec/mesto

Bijacovce

Doľany

Dravce

Jablonov

Levoča

Spišské Podhradie

Spišský Hrhov

Spišský Štvrtok

PM10, PM2,5, BaP
Medzilaborce Obec/mesto

Čabiny

Medzilaborce

Radvaň nad Laborcom

Volica

PM10, PM2,5, BaP
Poprad Obec/mesto

Hranovnica

Liptovská Teplička

Spišský Štiavnik

Vernár

Vydrník

PM10, PM2,5, BaP
Prešov Obec/mesto

Abranovce

Bzenov

Drienov

Hermanovce

Chmeľov

Chminianske Jakubovany

Janov

Kendice

Kokošovce

Mirkovce

Petrovany

Podhorany

Radatice

Rokycany

Terňa

Veľký Šariš

PM10, PM2,5, BaP
Sabinov Obec/mesto

Bodovce

Brezovica

Brezovička

Dubovica

Jakovany

Jakubovany

Jarovnice

Krivany

Ľutina

Nižný Slavkov

Ostrovany

Pečovská Nová Ves

Poloma

Ražňany

Sabinov

Torysa

Uzovský Šalgov

PM10, PM2,5, BaP
Snina Obec/mesto

Belá nad Cirochou

Dlhé nad Cirochou

Hostovice

Klenová

Ladomirov

Nová Sedlica

Pčoliné

Snina

Stakčín

Ubľa

Ulič

Zboj

Zemplínske Hámre

PM10, PM2,5, BaP
Stará Ľubovňa Obec/mesto

Čirč

Haligovce

Jakubany

Lesnica

Ľubotín

Orlov

Plaveč

Plavnica

Šarišské Jastrabie

Sulín

Veľký Lipník

PM10, PM2,5, BaP
Stropkov Obec/mesto Stropkov PM10, PM2,5, BaP
Svidník Obec/mesto

Giraltovce

Kračúnovce

Okrúhle

Radoma

PM10, PM2,5, BaP
Vranov nad Topľou Obec/mesto

Banské

Bystré

Hanušovce nad Topľou

Pavlovce

Vechec

Zámutov

PM10, PM2,5, BaP

 

Aglomerácia  Košice

Územie mesta Košíc a obcí Bočiar, Haniska, Sokoľany a Veľká Ida.

 

ORKO vymedzené na základe merania v rokoch 2019 – 2021

 

Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka

Košice I – IV

Košice – okolie

Územia mesta Košice

 a obcí Bočiar, Haniska, Sokoľany a Veľká Ida

PM10, PM2,5, BaP

 

ORKO vymedzené na základe matematického modelovania

 

Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Košice I Obec/mesto Košice-Sever PM10, PM2,5, BaP
Košice-okolie Obec/mesto Veľká Ida PM10, PM2,5, BaP

 

Zóna Košický  kraj

Územie Košického kraja bez aglomerácie Košice.

 

ORKO vymedzené na základe merania v rokoch 2019 – 2021

 

Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Spišská Nová Ves Obec/mesto Krompachy BaP

 

ORKO vymedzené na základe matematického modelovania

 

Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Gelnica Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Rožňava Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Košice-okolie Obec/mesto Bačkovík
Bidovce
Blažice
Bohdanovce
Boliarov
Čakanovce
Čečejovce
Drienovec
Družstevná pri Hornáde
Ďurďošík
Ďurkov
Háj
Jasov
Kecerovce
Košická Belá
Medzev
Moldava nad Bodvou
Nižná Kamenica
Nováčany
Poproč
Rankovce
Ruskov
Slanec
Svinica
Štós
Šemša
Trsťany
Turňa nad Bodvou
Vyšná Kamenica
Vyšný Medzev
PM10, PM2,5, BaP
Sobrance Obec/mesto Hlivištia
Ruský Hrabovec
Sobrance
Vyšná Rybnica
Vyšné Remety
PM10, PM2,5, BaP
Spišská Nová Ves Obec/mesto

Betlanovce

Bystrany

Harichovce

Hnilčík

Hrabušice

Iliašovce

Krompachy

Markušovce

Poráč

Slovinky

Smižany

Spišská Nová Ves

Spišské Vlachy

PM10, PM2,5, BaP
Trebišov Obec/mesto Borša
Kráľovský Chlmec
Kuzmice
Malé Trakany
Pribeník
Slovenské Nové Mesto
Trebišov
Veľké Trakany
PM10, PM2,5, BaP

Koncentrácie PM2,5 boli hodnotené vzhľadom k limitnej hodnote pre priemernú ročnú koncentráciu, ktorá je platná od 1.1.2020 (20 µg·m-3).

 

Okres je považovaný za rizikový ako celok, ak obsahuje aspoň 40 % rizikových obcí.

Výstupy z modelovania budú aktualizované, najmä v závislosti od aktualizovaných údajov o vykurovaní domácností – druh a množstvo použitého tuhého paliva, druh vykurovacích zariadení, informácie o zateplení domov a bytov a pod.

Autor: MM